12Credit 

Recovery specialisten

 

12Credit adviseert en biedt oplossingen voor ondernemingen op het gebied van recoverywerkzaamheden en werkkapitaal problematiek.

Betalingsachterstanden en communicatieproblemen bij afnemers, dealers of franchisenemers, waarbij er sprake is van een strategische relatie, vragen nu eenmaal een andere benadering.

Wij beoordelen groepen klanten, debiteuren of franchisenemers en geven de opdrachtgever inzicht in de problematiek en een gedegen prognose.

Het in stand houden van de relatie tussen leverancier en afnemer staat hierbij centraal.

Bij voorkeur treden wij daarna op als uitvoerende organisatie. Relaties worden bezocht  en er wordt effectief met klanten naar oplossingen gezocht.

Ons track record laat zien dat wij in vrijwel alle gevallen de doelstellingen realiseren.